Welkom

Welkom op de website van Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo. Kijkt u gerust eens rond om te ontdekken wie wij zijn, wat wij allemaal doen, ook voor u en wat u eventueel zelf zou kunnen betekenen voor Dwingeloo. Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden of het contactformulier invullen via de pagina contact.

Enquête wonen in Dwingeloo

voor eenieder die geïnteresseerd is in wonen in Dwingeloo, hebben wij een enquête gemaakt om te inventariseren hoe groot de woningnood in ons dorp daadwerkelijk is. met deze resultaten zullen wij de gemeente en woningstichtingen adviseren in hun visie en bouw van nieuwe woningen.
LET WEL: wij zijn Geen makelaar of project ontwikkelaar en wij kunnen als vereniging u niet aan woonruimte helpen!
Enquête

Tekeningen ontwerp Herinrichting Heuvelenweg/ Batingheweg

De gemeente heeft Dorpsbelangen gevraagd de tekeningen van de herinrichting Heuvelenweg/ Batingheweg op haar website te publiceren. Wij voldoen graag aan dat verzoek, maar wel met de kanttekening die wij bij het ontwerp hebben geplaatst. Deze kanttekening heeft te maken met het introduceren van meer parkeergelegenheid aan de Heuvelenweg. Hierdoor neemt o.i. de verkeersveiligheid af, omdat nu aan beide zijden wordt geparkeerd. Desondanks begrijpen wij de wens van de ondernemers aan de Heuvelenweg om meer parkeren te realiseren. Wij hebben de gemeente voorgesteld om, in aanvulling op deze wijziging, het fietspad achterlangs (Kerkpad) te upgraden en zodoende daar een volwaardig fietspad van te maken, dus ook met verlichting. Ook zou de achterzijde van de sporthal opgewaardeerd kunnen worden door er niet een achterkant van te maken, maar juist ook deze kant als ‘voorkant’ in te richten. Dus een betere toegankelijkheid, fietsrekken, enz. Daarmee kan het Kerkpad meer als (veilige) fietsroute naar school en sport worden gezien. Tot slot hebben wij aangedrongen op een andere aansluiting van het Kerkpad op de Batingheweg, zodat ook hier een veiliger situatie voor de (vaak jongere) fietsers ontstaat. Helaas heeft de gemeente onze wensen niet willen honoreren, behalve dat de aansluiting Kerkpad/ Batinghweg iets wordt aangepast. Deze wijziging is nog niet op de nu gepubliceerde tekeningen doorgevoerd. Wij zullen aandacht blijven vragen voor de door ons voorgestelde wijzigingen.

De tekeningen kunnen via onderstaande links worden gedownload.

NOHNIK – Dwingeloo Heuvelenweg Batingheweg Poolweg_DO_PLAN_20190512-PDF A0 1op200 Heuvelenweg

NOHNIK – Dwingeloo Heuvelenweg Batingheweg Poolweg_DO_PLAN_20190512-PDF A0 1op200 Heuvelenweg Poolweg

NOHNIK – Dwingeloo Heuvelenweg Batingheweg Poolweg_DO_PLAN_20190512-PDF A0 1op200 Heuvelenweg Batingheweg

NOHNIK – Dwingeloo Heuvelenweg Batingheweg Poolweg_DO_PLAN_20190512-PDF A0 1op100 Principeprofielen

 

Afschrijving contributie

Afgelopen weekend (13/14 juli) is voor het jaar 2018 contributie afgeschreven van uw, bij ons bekende, bankrekening. Helaas hebben wij moeten constateren dat onze ledenlijst aan een update toe is. Wij hebben vooraf de lijst gescreend, maar hebben ook berichten ontvangen van oud-leden dat zij graag hun gegevens verwijderd zien van de ledenlijst.

Uiteraard doen wij er alles aan om foutieve afboekingen te voorkomen, maar een enkele keer kan het mis gaan. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Graag ontvangen wij van u een bericht als er iets niet in orde is op info@dorpsbelangendwingeloo.nl

 

Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering was dit jaar op 8 mei. Helaas is e.e.a. met de uitnodigingen en de vooraankondiging in de Westervelder mis gegaan, waardoor een aantal mensen niet is geweest, terwijl zij toch belangstelling hadden voor ons hoofdthema: Wonen in Dwingeloo. Na een presentatie van wethouder Wilfried de Jong is er volop gediscussieerd over dit thema, met jongeren en ouderen, over wensen en mogelijkheden. Dorpsbelangen gaat hier een vervolg aan geven en beschouwd dit thema momenteel als één van de hoofdpunten.

 

 

Enquête

In mei en juni van dit jaar heeft Dorpsbelangen een enquête uitgezet om de mening van u, inwoners van de oude gemeente Dwingeloo, over een aantal onderwerpen te toetsen.

Op 20 september jl. zijn de resultaten gepresenteerd op een informatieavond in Over-Entinghe. Uit de enquête blijkt dat wij allemaal best tevreden zijn over onze leefomgeving. U gaf een 8,1! Toch zijn er natuurlijk verbeteringen op punten mogelijk en dat is waar wij ons voor willen inzetten. De resultaten zijn hier te downloaden: Rapportage Leefbaarheidsonderzoek 2018

Met de enquête geeft Dorpsbelangen vervolg aan de enkele jaren geleden opgestelde Dorpsvisie. Is deze visie nog steeds van toepassing of moet die op onderdelen worden bijgesteld? De visie kunt u via onderstaande link inzien:

Dorpsvisie Dwingeloo – Een blik op de toekomst