Dorpsvisie Dwingeloo

Dorpsbelangen Dwingeloo is in samenwerking met de Handelsvereniging en het Platform Verenigingen en Voorzieningen bezig met het opstellen van een Dorpsvisie. Binnenkort zullen wij een aantal thema-avonden organiseren waarbij de verschillende onderdelen van de dorpsvisie worden belicht. Wij zien u graag als aanwezig op deze avonden om input te leveren voor de dorpsvisie. Houdt u de kranten, deze website en sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven!

Dwingeler Stroom

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2013 is er enthousiast gereageerd om verder onderzoek uit te voeren naar het opzetten van een energieco√∂peratie van en voor Dwingeloo. Het doel van de co√∂peratie is meerledig:

  1. Zelf duurzame energie produceren en leveren
  2. Lagere kosten voor energie dan uw huidige aanbieder u biedt
  3. Eventuele winsten herinvestering in de eigen regio
  4. Bijdragen aan meer werkgelegenheid in de regio

Het uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen op prive- en bedrijfsgebouwen.

De komende periode zullen wij ons verder bezig houden met de haalbaarheid van dit plan en hierbij zullen wij ook de inventarisaties onder de inwoners van Dwingeloo e.o. voor het samenstellen van de dorpsvisie gebruiken als informatiebron.