ALV 22-3-2016 Uitnodiging en agenda

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo nodigt u

van harte uit voor haar algemene ledenvergadering op:

Dinsdag 22 maart 2016

Cultureel Centrum ‘Over Entinghe’ Entingheweg 13 Dwingeloo

Aanvang: 20.00 uur

Ook niet-leden zijn van harte welkom. Zij hebben echter geen stemrecht.

Agenda

1) Opening door de voorzitter

2) Mededelingen bestuur

3) Notulen ledenvergadering 2015

4) Financiën 2015

5) Korte toelichting lopende zaken

6) Roept u maar!

7) Pauze

8) Glasvezel in Westerveld

Frank Geukers van Westerveld op Glas praat ons bij over de stand van zaken betreffende snel

internet op het platteland.

9) Rondvraag

10) Sluiting

———————————————————————————————————————————————–

De notulen van de ledenvergadering van vorig jaar zijn twee weken voor de vergadering in te zien op de website

www.dorpsbelangendwingeloo.nl.

 

Foutief bericht Westervelder 3-2-2016

In de Westervelder van 3 februari staat een artikel met de kop “Dorpsbelangen maakt zich sterk voor woningen”. Dit betreft oude informatie die door de redactie is opgenomen in verschillende bladen (oa ook Meppeler Courant). De informatie – de starterswoningen zijn al gerealiseerd in de Valderse! – is inmiddels verwijderd van de verschillende sites en zal worden gerectificeerd in de Westervelder van 10-2-16.