Petitie: Poolweg dient verhard te blijven!

De Gemeente heeft het voornemen om de Poolweg om te vormen naar een zandweg. Ondanks gesprekken van Dorpsbelangen met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren blijft de Gemeente bij haar standpunt. Een eventuele tussenvorm (Congreen) wordt nog bekeken. Door de komst van het nieuwe schoolgebouw is de Poolweg een belangrijke weg indien er calamiteiten optreden en tevens is het de fietsroute voor de kinderen vanaf de school naar het zwembad (in voorjaar en zomer aantal keren per week). Dorpsbelangen heeft een petitie opgesteld die u kunt ondertekenen. Binnenkort wordt deze aangeboden aan de wethouder. Bent u het eens met ons? Neem dan contact op, zorgen wij ervoor dat u de petitie kunt ondertekenen!