Discussieavonden Dorpsvisie: 19 en 26 november 2013

Op 19 en 26 november zijn er discussieavonden over onze visie op Dwingeloo en omliggende dorpen en streken. De avonden zijn in Over Enthinge en starten om 19.00 uur. De dorpsvisie is een visie op de toekomst. Het is een startpunt op basis waarvan plannen kunnen worden uitgevoerd. De dorpsvisie geeft richting aan de ontwikkelingen in de dorpskern en de omliggende buurtschappen. Hierbij moeten wij vooruitdenken over de bredere maatschappelijke en economische ontwikkelingen om ons heen voor de komende 15 tot 20 jaar.

De eerste avond op 19 november gaat over samenleven, zorg en welzijn. De tweede avond op 26 november gaat over  werken, recreatie, wonen en infrastructuur. Wij willen graag met zoveel mogelijk mensen samen de mogelijke ontwikkelingen bespreken en onze visie daarop maken.

 Op 19 november zal wethouder Mw. A. Kleine Deters een overzicht geven van de ontwikkelingen voor samenleven, zorg en welzijn binnen de gemeente. Daarnaast zal zij het gemeentelijk beleid en de kaderstelling schetsen. Daarna discussiëren wij over de verschillende onderwerpen: zorg en welzijn, sociale begeleiding, welzijn en veiligheid, kunst en cultuur, onderwijs en kinderopvang, evenementen en dorpskracht.

Op 26 november zal wethouder K. Smidt een inleiding houden en komen de onderwerpen werken, recreatie, wonen en infrastructuur aan bod.

Op basis van de discussieavonden maakt de werkgroep een concept dorpsvisie  die ter inzage wordt gelegd zowel fysiek op samenkomstlocaties als digitaal via de website. We verzamelen de inbreng op deze conceptversie. Als er ingrijpende wijzigingen zijn leggen wij deze eerst weer voor aan alle inwoners.

Dorpsvisie Dwingeloo

Dorpsbelangen Dwingeloo is in samenwerking met de Handelsvereniging en het Platform Verenigingen en Voorzieningen bezig met het opstellen van een Dorpsvisie. Binnenkort zullen wij een aantal thema-avonden organiseren waarbij de verschillende onderdelen van de dorpsvisie worden belicht. Wij zien u graag als aanwezig op deze avonden om input te leveren voor de dorpsvisie. Houdt u de kranten, deze website en sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven!

Dwingeler Stroom

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2013 is er enthousiast gereageerd om verder onderzoek uit te voeren naar het opzetten van een energiecoöperatie van en voor Dwingeloo. Het doel van de coöperatie is meerledig:

  1. Zelf duurzame energie produceren en leveren
  2. Lagere kosten voor energie dan uw huidige aanbieder u biedt
  3. Eventuele winsten herinvestering in de eigen regio
  4. Bijdragen aan meer werkgelegenheid in de regio

Het uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen op prive- en bedrijfsgebouwen.

De komende periode zullen wij ons verder bezig houden met de haalbaarheid van dit plan en hierbij zullen wij ook de inventarisaties onder de inwoners van Dwingeloo e.o. voor het samenstellen van de dorpsvisie gebruiken als informatiebron.