Leefbaarheidsonderzoek 2018 afgerond

Eind mei heeft de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder de inwoners van de voormalige gemeente Dwingeloo. Online kon een enquête worden ingevuld met vragen over wonen, werken, recreatie, voorzieningen, enz.

De uitkomsten zijn afgelopen donderdag 20 september gepresenteerd in Over-Entinghe. Het onderzoek laat zien dat wij over het algemeen tevreden zijn met onze woononmgeving, maar dat er natuurlijk ook verbeterpunten en wensen zijn.

Hier gaar Dorpsbelangen mee aan de slag. Ook enkele kritiekpunten kwamen op de avond naar voren, met name de representativiteit was een vraagteken, omdat de enquête online moest worden ingevuld en daarmee (wellicht) veel ouderen zijn gepasseerd. Ook dit punt trekken wij ons aan en wij zullen bekijken hoe wij in de toekomst zo goed als mogelijk iedereen kunnen bereiken, jong en oud!

De uitkomsten zijn vastgelegd in een lijvig rapport. Door op de link te klikken kunt u de rapportage downloaden:Rapportage Leefbaarheidsonderzoek 2018

Wat zijn uw Ideeën voor locatie oude brandweerkazerne en huidige locatie Storkschool?

” Rik Boelm heeft een tekening gemaakt van het gebouw voor de locatie Storkschool”

Tijdens de woonbeurs van 21 en 22 maart 2014 in Over Entinghe heeft Dorpsbelangen de bezoekers gevraagd mee te denken over de volgende vragen:

’Wat moet er op de locatie van de oude brandweerkazerne komen?’

en

‘Wat moet er komen op de locatie van de huidige W.A. Storkschool na verplaatsing van de school?

Aanleiding voor deze vragen is de roep in de discussies rondom de dorpsvisie om meer seniorenwoningen in Dwingeloo. Daarnaast heeft de gemeente dorpsbelangen gevraagd om te bekijken of we als dorp een tweede traject zoals de starterswoningen zouden willen opzetten voor invulling van de locatie van de oude brandweerkazerne. We hebben aangegeven dit in samenhang met de locatie Storkschool te willen bezien en we hebben tot september 2014 de tijd gevraagd om de behoefte te inventariseren en om iets op te zetten. Tijdens de woonbeurs hebben veel mensen hun ideeën gegeven en er zijn 22 reacties op papier gegeven op de vragen. Van deze 22 hebben 9 personen aangegeven een groep te willen vormen om verder te denken over de invulling van deze ideeën. Dorpsbelangen zal deze groep bij elkaar halen en zo de start organiseren.

De uitkomsten kunt u lezen in de bijlage hieronder.

Rik heeft de voorzet gegeven. Wij zijn ook benieuwd welke ideeën u heeft!  U kunt uw ideeën hieronder kwijt of op info@dorpsbelangendwingeloo.nl 

[documents]

 

Concept dorpsvisie Dwingeloo

Eind 2013 zijn een tweetal avonden gehouden in Over Enthinge waar gesproken is over de dorpsvisie Dwingeloo. Dit is een kijk op de toekomst van bewoners van de oude gemeente Dwingeloo, dus Dwingeloo en omstreken. Voor de komende 20 jaar is een visie gemaakt op wonen, werken, zorg en samenleven in en om Dwingeloo. Deze visie is nu in concept klaar. De werkgroep is benieuwd naar aanvullingen van inwoners, bedrijven en verenigingen. Reacties kunnen tot 20 februari worden doorgegeven aan Dorpsbelangen Dwingeloo, via het onderstaande contactformulier, mail (info@dorpsbelangendwingeloo.nl) of per post. De concept visie ligt ook ter inzage in Over Entinghe en in de Weyert

Download concept dorpsvisie Dwingeloo januari 2014