De vereniging

In de verschillende menu onderdelen vindt u informatie over de vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo. In het onderdeel ‘Wie wij zijn‘ vindt u achtergrondinformatie over de vereniging en kunt u ook de statuten en het huishoudelijk reglement terugvinden. Onder het kopje ‘Bestuur‘ kunt u een overzicht van de huidige bestuursleden vinden. Tot slot kunt u ook de ‘Privacyverklaring‘ lezen, aangezien wij gegevens van onze leden bewaren.