Discussieavonden Dorpsvisie: 19 en 26 november 2013

Op 19 en 26 november zijn er discussieavonden over onze visie op Dwingeloo en omliggende dorpen en streken. De avonden zijn in Over Enthinge en starten om 19.00 uur. De dorpsvisie is een visie op de toekomst. Het is een startpunt op basis waarvan plannen kunnen worden uitgevoerd. De dorpsvisie geeft richting aan de ontwikkelingen in de dorpskern en de omliggende buurtschappen. Hierbij moeten wij vooruitdenken over de bredere maatschappelijke en economische ontwikkelingen om ons heen voor de komende 15 tot 20 jaar.

De eerste avond op 19 november gaat over samenleven, zorg en welzijn. De tweede avond op 26 november gaat over  werken, recreatie, wonen en infrastructuur. Wij willen graag met zoveel mogelijk mensen samen de mogelijke ontwikkelingen bespreken en onze visie daarop maken.

 Op 19 november zal wethouder Mw. A. Kleine Deters een overzicht geven van de ontwikkelingen voor samenleven, zorg en welzijn binnen de gemeente. Daarnaast zal zij het gemeentelijk beleid en de kaderstelling schetsen. Daarna discussiëren wij over de verschillende onderwerpen: zorg en welzijn, sociale begeleiding, welzijn en veiligheid, kunst en cultuur, onderwijs en kinderopvang, evenementen en dorpskracht.

Op 26 november zal wethouder K. Smidt een inleiding houden en komen de onderwerpen werken, recreatie, wonen en infrastructuur aan bod.

Op basis van de discussieavonden maakt de werkgroep een concept dorpsvisie  die ter inzage wordt gelegd zowel fysiek op samenkomstlocaties als digitaal via de website. We verzamelen de inbreng op deze conceptversie. Als er ingrijpende wijzigingen zijn leggen wij deze eerst weer voor aan alle inwoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.