Leefbaarheidsonderzoek 2018 afgerond

Eind mei heeft de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder de inwoners van de voormalige gemeente Dwingeloo. Online kon een enquête worden ingevuld met vragen over wonen, werken, recreatie, voorzieningen, enz.

De uitkomsten zijn afgelopen donderdag 20 september gepresenteerd in Over-Entinghe. Het onderzoek laat zien dat wij over het algemeen tevreden zijn met onze woononmgeving, maar dat er natuurlijk ook verbeterpunten en wensen zijn.

Hier gaar Dorpsbelangen mee aan de slag. Ook enkele kritiekpunten kwamen op de avond naar voren, met name de representativiteit was een vraagteken, omdat de enquête online moest worden ingevuld en daarmee (wellicht) veel ouderen zijn gepasseerd. Ook dit punt trekken wij ons aan en wij zullen bekijken hoe wij in de toekomst zo goed als mogelijk iedereen kunnen bereiken, jong en oud!

De uitkomsten zijn vastgelegd in een lijvig rapport. Door op de link te klikken kunt u de rapportage downloaden:Rapportage Leefbaarheidsonderzoek 2018