Leefbaarheidsonderzoek 2018 afgerond

Eind mei heeft de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder de inwoners van de voormalige gemeente Dwingeloo. Online kon een enquête worden ingevuld met vragen over wonen, werken, recreatie, voorzieningen, enz.

De uitkomsten zijn afgelopen donderdag 20 september gepresenteerd in Over-Entinghe. Het onderzoek laat zien dat wij over het algemeen tevreden zijn met onze woononmgeving, maar dat er natuurlijk ook verbeterpunten en wensen zijn.

Hier gaar Dorpsbelangen mee aan de slag. Ook enkele kritiekpunten kwamen op de avond naar voren, met name de representativiteit was een vraagteken, omdat de enquête online moest worden ingevuld en daarmee (wellicht) veel ouderen zijn gepasseerd. Ook dit punt trekken wij ons aan en wij zullen bekijken hoe wij in de toekomst zo goed als mogelijk iedereen kunnen bereiken, jong en oud!

De uitkomsten zijn vastgelegd in een lijvig rapport. Door op de link te klikken kunt u de rapportage downloaden:Rapportage Leefbaarheidsonderzoek 2018

Petitie: Poolweg dient verhard te blijven!

De Gemeente heeft het voornemen om de Poolweg om te vormen naar een zandweg. Ondanks gesprekken van Dorpsbelangen met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren blijft de Gemeente bij haar standpunt. Een eventuele tussenvorm (Congreen) wordt nog bekeken. Door de komst van het nieuwe schoolgebouw is de Poolweg een belangrijke weg indien er calamiteiten optreden en tevens is het de fietsroute voor de kinderen vanaf de school naar het zwembad (in voorjaar en zomer aantal keren per week). Dorpsbelangen heeft een petitie opgesteld die u kunt ondertekenen. Binnenkort wordt deze aangeboden aan de wethouder. Bent u het eens met ons? Neem dan contact op, zorgen wij ervoor dat u de petitie kunt ondertekenen!

ALV 22-3-2016 Uitnodiging en agenda

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo nodigt u

van harte uit voor haar algemene ledenvergadering op:

Dinsdag 22 maart 2016

Cultureel Centrum ‘Over Entinghe’ Entingheweg 13 Dwingeloo

Aanvang: 20.00 uur

Ook niet-leden zijn van harte welkom. Zij hebben echter geen stemrecht.

Agenda

1) Opening door de voorzitter

2) Mededelingen bestuur

3) Notulen ledenvergadering 2015

4) Financiën 2015

5) Korte toelichting lopende zaken

6) Roept u maar!

7) Pauze

8) Glasvezel in Westerveld

Frank Geukers van Westerveld op Glas praat ons bij over de stand van zaken betreffende snel

internet op het platteland.

9) Rondvraag

10) Sluiting

———————————————————————————————————————————————–

De notulen van de ledenvergadering van vorig jaar zijn twee weken voor de vergadering in te zien op de website

www.dorpsbelangendwingeloo.nl.

 

Foutief bericht Westervelder 3-2-2016

In de Westervelder van 3 februari staat een artikel met de kop “Dorpsbelangen maakt zich sterk voor woningen”. Dit betreft oude informatie die door de redactie is opgenomen in verschillende bladen (oa ook Meppeler Courant). De informatie – de starterswoningen zijn al gerealiseerd in de Valderse! – is inmiddels verwijderd van de verschillende sites en zal worden gerectificeerd in de Westervelder van 10-2-16.